ΠΡΟΕΤ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Συστήματα Προκατασκευής

Η ΠΡΟΕΤ Α.Ε. έχει αναπτύξει μια σειρά συστημάτων προκατασκευής, εγκεκριμένα απο το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, κάθε ένα από τα οποία ανταποκρίνεται σε αντίστοιχες κατηγορίες κτιρίων.
Η επιλογή του κάθε συστήματος, πέραν της χρήσης του κτιρίου, εξαρτάται απο τον επιθυμητό χρόνο αποπεράτωσης, την απόσταση μεταφοράς, την μορφή του κτιρίου και την επιθυμία του πελάτη.

Πρόκειται για σύστημα γραμμικών στοιχείων (υποστηλώματα, δοκοί, ζευκτά, τεγίδες, υδρορροές) σε συνδυασμό με επίπεδα στοιχεία (πρόπλακες ή πλακοδοκούς ΤΤ) από οπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής.

Πλεονεκτήματα συστήματος:

 • Πολύ μεγάλα ανοίγματα έως 30μ.
 • Μεγάλα ύψη ορόφων έως 20μ.
 • Αντισεισμικότητα.
 • Πυραντοχή.

Το σύστημα εφαρμόζεται σε βιομηχανικά κτίρια, γυμναστήρια και αποθηκευτικούς χώρους.

Πρόκειται για σύστημα επίπεδων φερόντων τοιχείων, συνήθως πάχους 25εκ., με ενσωματωμένη θερμομόνωση σε συνδυασμό με πρόπλακες (λεπτές πλάκες οροφής με προεξέχοντες δοκιδωτούς οπλισμούς-girders) και επί τόπου διάστρωση σκυροδέματος πλακών.

Πλεονεκτήματα συστήματος:

 • Ευέλικτος σχεδιασμός.
 • Προσαρμογή σε κάθε είδους κάτοψη.
 • Ανοίγματα έως 10μ.
 • Ενσωμάτωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 • Δυνατότητα πολυόροφης κατασκευής.

Το σύστημα εφαρμόζεται σε κατοικίες κάθε τύπου και μορφής και σε πολυόροφα κτίρια γραφείων, νοσοκομείων, μεγάλων σχολικών μονάδων, στρατιωτικών κτιρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, κ.λ.π.

Πρόκειται για τρισδιάστατη προκατασκευή (κυψέλες ή boxes) από τοιχεία πλαισιακής λειτουργίας με δάπεδο και οροφή αποκλειστικά από οπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής C20/25. Λόγω της ανάγκης μεταφοράς τους οι διαστάσεις τους συνήθως δεν υπερβαίνουν το 3,60Χ7,20μ. και το ύψος τους τα 3,50μ.

Ο συνδυασμός διαφόρων κυψελών μπορεί να καλύψει σε μεγάλο βαθμό της απαιτήσεις των περισσοτέρων κατόψεων κατοικιών ή μικρών κτιρίων μέχρι και δύο (2) ορόφων με επί πλέον τυχόν συμβατικό υπόγειο.

Λόγω της πλήρους κατασκευής όλου του σκελετού της κυψέλης στο εργοστάσιο, είναι εξασφαλισμένη η ποιότητα παραγωγής των κυψελών και επί πλέον δυνατή η ολοκλήρωση στον χώρο του εργοστασίου μέχρι και 90% των υπολοίπων εργασιών αποπεράτωσης (ηλεκτρικά, υδραυλικά, θέρμανση, δάπεδα, κουφώματα, εξοπλισμοί, είδη υγιεινής, χρωματισμοί κ.λ.π.), έτσι ώστε με την μεταφορά και τοποθέτησή τους στο έργο να υπολείπονται ελάχιστες επί τόπου εργασίες.

Πλεονεκτήματα συστήματος:

 • Εργοστασιακή ποιότητα παραγωγής.
 • Πλήρης αντισεισμική θωράκιση.
 • Ταχύτητα ολοκλήρωσης της κατασκευής.
 • Οικονομία.

Το σύστημα εφαρμόζεται σε κατοικίες, εξοχικές και μόνιμες, σε όλη την Ελλάδα καθώς και σε μικρά κτίρια μέχρι 2 ορόφους (εμπορικά καταστήματα, σχολεία, γραφεία, νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα, κ.λ.π.).

Επιπρόσθετα, για περιοχές αυξημένων θερμομονωτικών απαιτήσεων, το σύστημα αυτό μπορεί να συνδυαστεί είτε με πλήρη εξωτερική θερμομόνωση και ενισχυμένο χρωματιστό επίχρισμα, είτε με πρόσθετη συνεχή θερμομόνωση και κατασκευή προστατευτικού φλοιού από οπλισμένο σκυρόδεμα.