ΠΡΟΕΤ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία

Η ΠΡΟΕΤ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1964 απο τον Κων/νο Β.Χριστόπουλο, πρωτοπόρο της προκατασκευής στην Ελλάδα και αποτελεί την παλαιότερη σε λειτουργία εταιρεία βαρειάς εργοστασιακής προκατασκευής. Από το 2002 είναι μέλος του Ομίλου Εταιρειών J&P-ΑΒΑΞ.

Στα 45 χρόνια λειτουργίας της η ΠΡΟΕΤ Α.Ε. έχει εκτελέσει με επιτυχία μια πληθώρα κτιριακών έργων για διάφορους Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς, εφαρμόζοντας πρωτοποριακές λύσεις ακόμη και για τα διεθνή δεδομένα, γεγονός που την καθιστά την πιο έμπειρη και αποτελεσματική εταιρεία στο χώρο της βαρειάς προκατασκευής.

Η ΠΡΟΕΤ Α.Ε. είναι ιδρυτικό μέλος του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» (Σ.Ε.ΒΙ.Π.Σ.) ο οποίος ασχολείται με τα επιστημονικά και επαγγελματικά θέματα της βιομηχανίας της προκατασκευής.

Από το έτος 1998 συμμετέχει στην σύνθεση της εταιρείας «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.» (ΣΥ-ΠΡΟ) η οποία, στις εγκαταστάσεις της στην Λάρισα, παράγει ολόσωμους στρωτήρες για τις σιδηροτροχιές του Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
Σήμερα η ΠΡΟΕΤ Α.Ε. κατέχει το 35% της ΣΥ-ΠΡΟ και μαζί με την εταιρεία του ομίλου, ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, ελέγχουν το 60% της ΣΥ-ΠΡΟ.

Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2000

Το 1999 η εταιρεία πιστοποιήθηκε απο την TÜV HELLAS με το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008, το οποίο διατηρεί και εφαρμόζει μέχρι σήμερα.

Ταυτόχρονα η ΠΡΟΕΤ Α.Ε. είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου δημοσίων έργων 4ης τάξεως.

Στόχος της εταιρείας είναι η έντεχνη, έγκαιρη και στον μέγιστο βαθμό ικανοποίηση των αναγκών του κάθε πελάτη, με το μικρότερο δυνατό κόστος, καθώς και η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της στην αγορά, με προϊόντα και υπηρεσίες προσανατολισμένα στις σύγχρονες κατασκευαστικές τάσεις, που να ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις των νέων κανονισμών και νομοθετημάτων.

Σήμερα, η ΠΡΟΕΤ Α.Ε. διαθέτει ένα σύγχρονο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο Αττικής σε ιδιόκτητo χώρο 36.000 μ2 που σε συνάρτηση με την στελέχωση, την εμπειρία και τον εξοπλισμό της, της επιτρέπουν να αντιμετωπίζει με ταχύτητα, ποιότητα και συνέπεια κάθε κατασκευαστική ανάγκη Δημόσιου ή ιδιωτικού Φορέα.