ΠΡΟΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

Βιομηχανικά

Στη διάρκεια της πολυετούς λειτουργίας της, η ΠΡΟΕΤ Α.Ε. έχει κατασκευάσει με τη μέθοδο της βαρειάς προκατασκευής, μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κτιρίων με σκελετό από προκατασκευασμένα στοιχεία ειδικής μορφής οπλισμένου ή προεντεταμένου σκυροδέματος όπως:

 • Υποστυλώματα μεγάλου ύψους έως και 20m.
 • Δοκούς και Ζευκτά συνθέτων διατομών ελευθέρου ανοίγματος έως και 30m, με εργοστασιακή προένταση σε κλίνη.
 • Πλάκες μεγάλων ανοιγμάτων με νευρώσεις (πλακοδοκούς).
 • Πρόπλακες με αναμένοντα δικτυωτό οπλισμό(girders).
 • Γερανοδοκούς, Δοκούς, Υδρορροές, Τεγίδες διατομής Τ.
 • Τοιχεία (πάνελς) με ενδιάμεση στρώση θερμομόνωσης.
 • Κώνους (φωλιές) θεμελίων.
Βιομηχανικές Αποθήκες Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) Εργοστάσιο BIC-HELLAS στον Αγ. Στέφανο Βιομηχανικό κτίριο Χατζούδη Υποστυλώματα εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης απορριμάτων
Για περισσότερες φωτογραφίες πατήστε εδώ

Τα προκατασκευασμένα βιομηχανικά κτίρια της ΠΡΟΕΤ A.E. πλεονεκτούν διότι:

 • Είναι κατεξοχήν αντισεισμικά και ανθεκτικά στα δυσμενέστερα φορτία χιονιού και ανέμου.
 • Καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των κανονισμών πυρασφάλειας και θερμομόνωσης κτιρίων, χωρίς πρόσθετες ειδικές βαφές ή επικαλύψεις.
 • Έχουν τη δυνατότητα ανάληψης μεγάλων φορτίων, όπως κινητών φορτίων ορόφων και φορτίων γερανογεφυρών.
 • Επιτυγχάνουν μεγάλα ανοίγματα δοκών και ζευκτών, μεγάλες αποστάσεις μεταξύ υποστυλωμάτων και μεγάλα ύψη κτιρίων και αριθμό ορόφων.
 • Παρουσιάζουν πολύ μεγάλη αντοχή σε κρούσεις κατά την φάση λειτουργίας τους.
 • Δεν απαιτούν καμία ιδιαίτερη συντήρηση.

Εναλλακτικά, ως οικονομικότερη λύση, αντί της προκατασκευής του βιομηχανικού κτιρίου πλήρως από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι δυνατός ο συνδιασμός αυτής είτε με ελαφρά μεταλλική επικάλυψη οροφής από θερμομονωτικά πανέλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, είτε με πλαγιοκάλυψη του κτιρίου από θερμομονωτικά πανέλα λαμαρίνας τύπου Sandwitch, διατηρώντας σχεδόν όλα τα προαναφερόμενα πλεονεκτήματα.